Cada milió de tones de fusta que substitueix el petroli genera 4.000 nous treballs


By Anònim - Posted on 02 Desembre 2010

El Col.legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals organitzar el grup de treball 24 'Situació actual de la biomassa i tendències de futur' dins del 10è Congrés Nacional del Medi Ambient (CONAMA 2010), celebrat entre el 22 i el 26 de novembre a Madrid.

Les conclusions del grup de treball de biomassa en Conama 2010 van girar al voltant de tres termes, sempre en la defensa i la necessitat de la seva utilització: criteris d'obligació, de preu i d'interès nacional. L'obligació es refereix al fet que Espanya haurà d'assumir diversos compromisos energètics per al'any 2020. D'una banda, el 20% de la producció energètica haurà de procedir d'energies renovables. De l'altra, caldrà reduir un 10% les emissions de CO2 en els sectors no subjectes a la compra de drets d'emissió (domèstic, institucional, transport, agrari i ramader, i residus), tot això per mandat de directives europees. En aquest aspecte el grup ha defensat el valor ambiental de la biomassa forestal ja que no produeix emissions netes de CO2.

El preu és una altra de les qüestions favorables a la biomassa, i és que és una energia més barata que les procedents de combustibles fòssils com el gas natural o els derivats del petroli. Segons les dades exposades per Ignacio Macicior de ASEMFO (Associació Nacional d'Empresa Forestals de Espanya), la producció d'un quilowatt amb gasoil costa 6,8 cèntims d'euro, mentre que un ús pellet, el preu baixa a 3,5 cèntims. En el cas de les estelles el preu se situa encara més baix, en 2 cèntims el quilowatt. A més de ser més barata, la biomassa té l'avantatge que s'autofinança.

Parlant d'interès nacional, les conclusions extretes en Conama 2010 es refereixen sobretot a qüestions com l'ocupació. Segons els experts en biomassa forestal, produir la mateixa energia amb biomassa o amb petroli suposa un 25% menys d'inversió per a la biomassa i crea de 5 a 10 llocs de treball permanents. Una altra dada significativa en comparació amb el petroli és que amb un milió de tones de fusta que substitueixin el petroli es genera 4.000 nous llocs de treball. D'ells un és a la planta generadora i tres a la gestió i obtenció del recurs a la muntanya.

A més, la biomassa és un recurs propi, no d'importació, i a més de la fusta es troben també els cultius energètics agrícoles: closca d'ametlla, avellana i ossos d'oliva, entre altres.

El grup de treball de biomassa exposa una altra sèrie de raons i avantatges de la utilització de la biomassa forestal. Una adequada planificació permetria la gestió i millora de molts tipus de bosc avui abandonats, i que estan en risc de patir incendis, plagues o altres adversitats. També té una contribució social important, com una solució a la creació d'ocupació en zones rurals, així com la reducció de la dependència dels combustibles fòssils i les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Malgrat tot aquests punts a favor, el sector reconeix una sèrie de problemes al seu desenvolupament comercial. El principal és que la major part de la superfície forestal d'Espanya es troba en mans privades i en molts casos són petites propietats, cosa que dificulta la gestió. A més, encara que la producció energètica és barata, la seva tecnologia és cara i es requereix una diferent per a cada tipus de biomassa. Encara que potser el punt que posa més fre a aquest mercat és el desconeixement general existent en l'àmbit domèstic i l'escassa promoció de les estelles i els pellets. Per això, el sector reclama els suports polítics i econòmics necessaris per a la constitució d'un mercat que desenvolupi la biomassa. Es considera també que el desenvolupament de cultius energètics donarà suport en gran mesura al sector agrícola i rural, però es necessita un major coneixement així com garanties de sostenibilitat per part de les administracions.

INTEREMPRESAS.COM - 2/12/10